Der Anständige (2014)

  Reichsführer-SS Heinrich Himmler brevkorresponderede flittigt med kone og datter, mens krigen hærgede i Europa.


  SS-FAMILIEFAR

  Indsigtsfuld og nødvendigt upartisk dokumentar om en af "Det Tredje Riges" ondeste magthavere, SS-chef Heinrich Himmler.

  Familiefar Himmler
  I og med, at instruktør Vanessa Lapa ønsker at tegne et billede af Himmler som en "ganske almindelig" familiefar - eller med andre ord anerkende, at også han var et menneske - er det vigtigt i både fortællingen og stilen, at dokumentaren ikke er mentalt farvelagt.

  Gru i nyt lys
  I de senere år er der dukket flere og flere hidtil gemte, glemte eller hemmeligholdte dokumenter op, der sætter nazismen og "Det Tredje Rige" i mere end blot den historisk korrekte trepunktsbelysning.

  Tilfældet Heinrich
  I tilfældet Heinrich Himmler har historikeren Katrin Himmler, der er barnebarn af Heinrichs bror, afdækket sider af SS-rigsføreren, som ingen tidligere har følt for at grave dybere i. Således har Katrin Himmler udgivet flere dybt interessante bøger, blandt andet de spændende banale brevudvekslinger mellem far, kone og datter Heinrich Himmler. Katrin Himmler har også haft mere end en enkelt finger med i Vanessa Lapas dokumentarfilm: Filmen inddrager i høj grad meget af den viden, som Katrin har bidraget med.

  Anstændigt selvbillede
  Titlen "Der Anständige" læner sig op ad dét selvbillede, som den bayerske gymnasielærersøn Heinrich Himmler havde, både før og under 2. verdenskrig, også midt under de omfattende jødeudryddelser - det var jo en "anstændig" ting at gennemføre, i en større sags tjeneste.

  Kamp for stortysk herredømme
  Ordlyden i brevudvekslingerne mellem Heinrich og konen Margarete bærer da også præg af den fælles tro på en anstændig kamp for stortysk herredømme, uden at de dog går i detaljer omkring krigens grusomheder.

  Et fornuftsægteskab
  I vid udstrækning var der tale om et kærlighedsløst fornuftsægteskab. Margarete var en del ældre end Heinrich og bestemt ingen skønhedsgudinde, men hun delte hans overbevisning og fødte ham datteren Gudrun.

  Mein lieber Guter
  Altid i en anstændig tone - og uden anden hjertelighed end den konforme - indledtes og afsluttedes brevene med Liebe, gute, kleine Frau! og Mein lieber Guter. Kønsroller og selvbilleder var intakte, særligt i de tidlige faser op til brylluppet, hvor Heinrich gerne afsluttede sine breve med Ich liebe dich und küsse dich.

  I tråd med SS-ånden
  Senere - og i takt med krigens for Tyskland problematiske udvikling - greb Heinrich i stigende grad ud efter yngre kvinder, i tråd med SS-ånden om at sikre den ariske race for eftertiden, og hans forhold med Hedwig Potthast gav ham yderligere to børn.

  Klogt og smart
  "Der Anständige" læner sig tæt op ad brevenes banaliteter og indrammer dem klogt og smart i en krigshistorisk kontekst, indtalt af skuespillere og taget ud af brevenes faktuelle dele.
  Således præges dokumentarfilmen ikke af én fortællestemme, men er snarere "i sync" med Himmlerfamiliens egne betragtninger, og på dette punkt skiller filmen sig bemærkelsesværdigt ud. Det fungerer rigtig godt med 12-årige Gudruns betragtninger om en far i krig, mens nøje udvalgte historiske optagelser, som oftest med familien selv i fokus, løber over lærredet.

  Dristigt lyddesign
  Nogle vil føle sig irriteret over Vanessa Lapas narrative greb: Særligt lydsiden er bevidst peppet op og bliver et helt centralt virkemiddel. At dramatisere de stumme optagelser med et egentligt real time-lyddesign er dristigt, men det fungerer faktisk over al forventning.

  Ærligt og modigt
  Her er måske også lovligt meget underlægningsmusik, men det generer mindre i det store billede, hvor man forføres af den ærlige, velmente og modige stil, der holder hele vejen i mål.  Anmeldt i 2015 af Tobias Lynge Herler
  © Philm.dk 1992-2024

  Fakta om filmen

  2014, Tyskland, Dokumentar: nazismen, Dokumentar, Biografi, 94 min.

  Dansk titel: anstændige, Den (The Decent One)
  Instr: Vanessa Lapa Prod: Vanessa Lapa Manus: Vanessa Lapa, Ori Weisbrod Foto: Jeremy Portnoi Klip: Noam Amit, Sharon Brook Mus: Daniel Salomon, Jonathan Sheffer