Göte Fyhring (Skuespiller)

    Göte Fyhring

    Sverige