Danmark for Folket (1937)

  En ung mand uden politisk ståsted bliver overbevist af sine socialdemokratiske venner, lige i rette tid op til kommunalvalget i 1937.


  HVERVENDE IDYL

  Denne propagandafilm for Socialdemokratiet er bygget op som en almindelig spillefilm med en lille kærlighedshistorie som den drivende kraft. De røde faner blafrer sort/hvidt som i en orkan, og det er en ualmindeligt utvetydig fællessang for folket, som selv nazisterne burde blive misundelige over.

  Blev anset for tabt
  Filmen blev i mange år anset for tabt, indtil den i starten af 1980’erne dukkede op fra gemmerne og fik et nyt liv. I filmens program, der også var forsynet med en indmeldelsesblanket til Socialdemokraterne, kunne man læse følgende højtravende ord:

  "Den store Indsats"
  ""Danmark for Folket" er Filmen om Socialdemokratiets store Indsats som Værner af de tusinde Hjems Interesser. I en Række smukke og morsomme Billeder og et muntert Replikskifte fortæller Filmen om vor Tids Generation, dens Kampe og Idealer."

  "Bud til hele det danske Folk"
  "Denne Film har Bud til hele det danske Folk. I en kort Tale opfordrer Statsminister Stauning Filmens Publikum til Samling om Socialdemokratiets stolte Faner - Fredens, Arbejdets og Frihedens Symbol."

  "Begejstrende Appel"
  "Den første Halvdel af Marts 1937 er der Valg i alle Landets Kommuner. Den nye Film er Socialdemokratiets store Indsats i Valgkampen - muliggjort ved Bidrag fra Socialdemokratiets mange Tusind Tilhængere i de brede Befolkningslag. Lad Filmens begejstrende Appel give Resultat i en socialdemokratisk Sejr ved Kommunevalgene."


  Alle partiets gode gerninger
  Den omtalte tale af Stauning fylder nu en pæn bid af filmens samlede tre kvarters spilletid, og statsministeren oplister alle de fantastiske ting, som partiet har bibragt det danske samfund fra århundredeskiftet og frem.

  Den sorgløse alderdom
  Imens ser vi perspektiverende billeder fra livet dengang, hvor folket levede i usle baggårde, og arbejderne fik 15 øre i timen under frygtelige arbejdsvilkår. Klip til moderne socialdemokratiske byggerier, ikke mindst for de ældre, der kan nyde alderdommen - sorgløst, i skønne omgivelser, som Stauning udtrykker det.

  For det brede publikum
  "Danmark for Folket" er selvfølgelig først og fremmest interessant for det brede publikum, fordi den engagerer tidens kendteste skuespillere i en tilstræbt hverdagshandling. Sågar Ib Schønberg og Arthur Jensens succesrige komikerpar medvirker som chauffører.

  Nærved religiøse undertoner
  Et af de "fantastiske" handlingselementer, der nærmest har religiøse undertoner, er Sigfred Johansens omvendelse fra politisk uafklaret til ihærdig socialdemokrat. Så er der noget ved det! Og selvsamme Johansen er også centrum for filmens lille, uskyldige trekantsdrama.

  Klangfulde indslag
  Scenen med Ibs Martin og Arthurs Olsen (kaldet ’Russer-Olsen’) er sammen med de fine location-optagelser af København nok det mest klangfulde indslag i propaganda-affæren. Her er ordvekslingen mellem de to, da de stiger ud af deres lille lastbil:

  En politisk udveksling
  Martin: Du er et lille forkludret og politisk forvirret Skvadderhoved, Olsen. Og saa kan du ikke et Ord russisk.
  Olsen: Det behøver man da vel for fanden heller ikke.
  Martin: Jo, i høj Grad. Du aner jo ikke, om alle dine kommunistiske Værker er helt forkert oversat. Du er alt for godtroende, lille Russer-Olsen.
  Olsen: Hvis du bare vil forholde dig roligt en halv Times Tid, saa skal jeg give dig en klar stalinistisk, leninistisk Udredning!
  Martin: Hov hov hov, der sagde du noget svært.. var det statisisk, deleristisk?
  Olsen: Lad os hellere være gode Venner, jeg vil ikke diskutere Politik med dig.

  Hvervende og idylliserende
  Musikken af Erik Fiehn understreger det hvervende og idylliserende stemningsleje, og så er der fællessang ad flere omgange - og til den helt store guldmedalje!  Anmeldt i 2017 af Tobias Lynge Herler
  © Philm.dk 1992-2022

  Fakta om filmen

  1937, Danmark/KortDok, Propaganda, Komedie, 44 min.

  Dansk titel: Danmark for Folket
  Instr: Valdemar Lauritzen Manus: Valdemar Lauritzen, Viggo Josephsen Foto: Carlo Bentsen Mus: Erik Fiehn